Alkalmazott matematikus MSc

Alkalmazott matematikus


— végzettségi szint: mester- (MSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 4 félév

A szak képzési célja

Az alkalmazott matematikus mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti, alkalmazott matematikai, informatikai tudással rendelkeznek. Képesek a szerzett tudást ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, logisztikai, kommunikációs, pénzügyi, számítástudományi problémák elemzésére, modellezésére és megoldására alkalmazni. Továbbá a legjobbak képesek doktori képzés keretében elmélyíteni tudásukat.

Elhelyezkedési lehetőségekA dél-dunántúli régióban jelenleg nincs mesterszintű alkalmazott matematikai képzés. A régióban megindult és folyó ipari, energetikai, gazdasági, pénzügyi, biztosítási tevékenység képzett szakembereket igényel.