Matematika BSc szak

Matematika


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév

A szak képzési célja

A képzés célja matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési területek1) algebra és számelmélet
2) analízis, differenciálegyenletek, komplex függvénytan
3) geometria, topológia, differenciálgeometria
4) kombinatorika, gráfelmélet, algoritmuselmélet, halmazelmélet, matematika alapjai
5) valószínűség-számítás, statisztika, operációkutatás és optimalizálás
6) alkalmazott matematika és informatika