Fizikus MSc szak

Fizikus


— végzettségi szint: mester- (MSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 4 félév

A szak képzési célja

A képzés célja természettudományos szakemberek képzése, akik alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek kísérleti tanulmányozására, azok elméleti értelmezésére, magas színvonalon képesek üzemeltetni a fizikai törvényeken alapuló eljárásokra és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott berendezéseket, jártasak az informatika fizikát érintő területeiben, bekapcsolódhatnak alapkutatást végző, illetve alkalmazott fejlesztõi csoportok tevékenységébe, bekapcsolódhatnak a fizika és határterületeinek felsõfokú oktatásába, a siker esélyével jelentkezhetnek PhD képzésre az egyetemek doktori iskoláiba.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakot elvégzők számára bőséges elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró, magas szintű természettudományos és műszaki ismereteket feltételező modern ipar bővülése, az informatikai szolgáltatások gyors ütemben kiépülő területei. Az elmélyült természettudományos és informatikai ismeretek jól használhatók makrogazdasági elemzéssel foglalkozó munkahelyeken (kockázatelemzés), gazdasági elemzéseket végző és tanácsadással foglalkozó cégeknél. A tanulmányaikat befejezők analitikai képességgel rendelkező programozóként, komplex információs rendszerek fejlesztőiként és üzemeltetőiként helyezkedhetnek el.