Építőmérnöki BSc szak

Építőmérnöki


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: műszaki
A képzési idő félévekben: 8 félév

A szak képzési célja

A képzés célja építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építményekkel kapcsolatos építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségekKellő szakmai gyakorlat után tervezői jogosultság az elvégzett ágazat és szakiránynak megfelelően. Műszaki vezetői tevékenység az építőmérnöki szakma teljes területén. Építési műszaki ellenőri tevékenység az építőmérnöki szakma teljes területén. Építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátása az építőmérnöki szakma teljes területén. Településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzatok területén. Egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldása az elvégzett ágazat és szakiránynak megfelelően. Irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködés bonyolultabb tervezési munkákban.