Földtudományi BSc szak

Földtudományi


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév

A szak képzési célja

A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatot lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét.

Elhelyezkedési lehetőségek

Hallgatóink már a BSc képzésben bekapcsolódhatnak a karon folyó tudományos kutatásokba a geológia, a meteorológia, és a talajtan területén. Elhelyezkedésre a környezetvédelmi és a nyersanyagkutató cégeknél (a Dél-Dunántúli régióban például: Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt., Biokom Kft., Waterplan.), a geoturisztikában vagy például a természetvédelmi hatóságoknál van lehetőség.