Kémia BSc szak

Kémia


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév

A szak képzési célja

A kémiához magas szinten értő, kémiai ismereteket igénylő területeken professzionális munkavégzésre képes szakemberek képzése. A vegyész alapképzési fokozat (BSc) megszerzése után a képzés több területen folytatható a mester (MSc), illetőleg a doktori (PhD) fokozat megszerzéséig. Az alapképzéssel rendelkező vegyészek elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására alkalmasak a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi területeken.

Elhelyezkedési lehetőségek

A régiónkban eddig hiányzó vegyészképzés keretében várható, hogy az itt végzett vegyészeknek a régióban található vállalatok (kis és közép-vállalkozásokat is beleértve!), környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások és mérőállomások fognak elhelyezkedési lehetőséget kínálni.