Gépészmérnöki BSc szak

Gépészmérnöki


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: műszaki
A képzési idő félévekben: 7 félév

A szak képzési célja

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségekVégzett gépészmérnökeink tervezőként, fejlesztőként a gépipar különböző ágaiban tudnak elhelyezkedni. Lehetőségük van munkát vállalni ipari technológiai rendszerek és lakóépületek üzemeltetőjeként, épületgépészeti rendszerek tervezőjeként, kivitelezőjeként és üzemeltetőjeként. EU-konform diplomájukkal hallgatóink nagy biztonsággal találnak állást itthon és külföldön egyaránt.