Földrajz BSc szak

Földrajz


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév

A szak képzési célja

Az alapképzés célja az, hogy hallgatóink elsajátítsák a földrajzi látás- és gondolkodásmód alapjait, megtanulják mindazoknak az eszközöknek és módszereknek az alkalmazását, amelyet a geográfia a földrajzi tér természeti és társadalmi jelenségeinek és folyamatainak leírására és elemzésére használ, valamint bővítsék és elmélyítsék földrajzi tudásukat. A képzés sikeres elvégzésével képesek lesznek a térbeli jelenségek leírására, azok elemzésére, vizsgálatára, az ok-okozati kapcsolatok feltárására hagyományos és térinformatikai eszközökkel. Ezáltal nem csak a mesterképzésbe való belépésük lesz zökkenőmentes, hanem a munkaerőpiacon is használható képességeket kapnak, amelyek alkalmassá teszik őket sokféle elemző, tervező, fejlesztő munkakör betöltésére.

Elhelyezkedési lehetőségek

Elsősorban a specializációban szerzett ismeretek, az általános földrajzi kompetenciák és a geoinformatikai tudás alapján, jellemzően az alábbi területeken, a köz- és magánszférában egyaránt:
(1) területfejlesztés: területi tervező, pályázatíró, projektmenedzser munkakörökben; turizmus: turisztikai referens, turisztikai desztináció-menedzser, idegenvezető és hasonló turisztikai munkakörökben
(2) környezetvédelem: környezetvédelmi referens, természetvédelmi őr egyéb munkakörök: térinformatikus (közműcégek, egyéb vállalkozások, önkormányzatok), területi tervező, ingatlanpiaci szakértő, kutató