Hidrobiológus MSc szak

Hidrobiológus


— végzettségi szint: mester- (MSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 4 félév

A szak képzési célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik és a hidrobiológia legfontosabb fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és a szakirányok szerinti speciális ismereteinek birtokában képesek a kísérleti és a terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére, valamint kutatási és fejlesztési célú feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Elhelyezkedési lehetőségekA hidrobiológus mesterszakot elvégzők elhelyezkedési lehetőségei olyan területeken adottak, ahol a felszíni és felszín alatti vizekben zajló folyamatok részletes ismerete elengedhetetlen. Kutatóintézetekben, államigazgatásban, minisztériumoknál, vízügyi, természet- és környezetvédelmi szerveknél, az ÁNTSZ hálózatában, civil szervezeteknél, természettudományi gyűjteményeknél, a versenyszférában minden olyan vállalkozásnál, amely vízhasználati és/vagy vízkibocsátási tevékenységet végez, vagy akár az egyre specializálódó tanácsadói piacon.