Biológia BSc szak

Biológia


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév

A szak képzési célja

A képzés célja biológusok képzése, akik rendelkeznek a biológia szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismerik a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiákat, az élő szervezeteket, rendszereket és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazását. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségekA BSc végzettséggel felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben, az egészségügyi, élelmiszeripari, gyógyszeripari, mezőgazdasági és biotechnológiai vállalatok laboratóriumaiban, valamint természetvédelmi és környezetvédelmi intézményekben lehet elhelyezkedni, és az oktató illetve kutató-fejlesztő munkákban a vezető oktatók, illetve kutatók irányításával dolgozni. A BSc diplomával a tanulmányok a mester (MSc) képzésben folytathatók, így az önálló kutatómunkára jogosító mester diploma szerezhető meg.