Vegyész MSc szak

Vegyész


— végzettségi szint: mester- (MSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 4 félév

A szak képzési célja

A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelõen olyan vegyészek képzése, akik szakterületükön megszerzett magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) megfelelő szintű alaptudással rendelkeznek. A tanulmányaikat befejezett vegyészek alkalmasak a választott tudományterületükön kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén, valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására, azok minõségi és mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására. Önálló és irányító munkaköröket láthatnak el, például a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben, minőségbiztosítás és minőségellenőrzési területeken. Kellő mélységű ismerettel rendelkeznek PHD-tanulmányok,illetve egyénileg és/vagy szervezett formában további tanulmányok végzéséhez.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakot elvégzők számára középtávon elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern finomkémiai ipar bővülése, a legkülönbözőbb területeken felmerülő kutatási igények kielégítése. Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.