Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: műszaki
A képzési idő félévekben: 7 félév

A szak képzési célja

A képzés célja ipari termék- és formatervező mérnökök képzése, akik alkalmasak ipari termékek tervezésére, gyártására és forgalmazására, elsősorban kis- és középvállalkozások keretein belül. A képzést elvégző ipari termék- és formatervező mérnökök olyan kreatívan gondolkodó műszaki szakemberek, aki elsősorban a tartós fogyasztói termékek és használati tárgyak tervezése, gyártása és forgalmazása területén tevékenykednek. Képesek műszaki, esztétikai, humán, valamint gazdasági ismereteik és készségeik birtokában a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló, alkotó munkára, továbbá ismerik a termékfejlesztés innovációs folyamatát, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrásokat, képesek a termék életpálya ciklusait menedzselni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségekJelenleg a mérnöki diploma az egyik legkeresettebb a magyar gazdaságban. Az oktatás sokrétűsége és karaktere folytán már az alapszintű diploma is sok lehetőséget biztosít a végzés után a munkaerőpiacon; kis- és középméretű vállalatok, nagyméretű ipari cégek termékfejlesztői és marketing-igényeinek kielégítésére egyaránt képesít.