Fizika BSc szak

Fizika


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév

A szak képzési célja

A képzés célja olyan fizikusok képzése, akik megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában (MSc) folytatni, ill. egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. Általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra,hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakot elvégzők számára középtávon bőséges elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern ipar bővülése, az informatikai szolgáltatások most kiépülő területei. Az elmélyült természettudományos és informatikai ismeretek jól használhatók makrogazdasági elemzéssel foglalkozó munkahelyeken (kockázatelemzés), gazdasági elemzéseket végző tanácsadó cégeknél. A tanulmányaikat befejezők programozóként, rendszergazdaként, információs rendszerek üzemeltetőiként helyezkedhetnek el. Intézetünk meghatározó szerepet tölt be az EU finanszírozású ELI Szuperlézer projekthez kapcsolódó képzésekben, ami nagy előnyt jelenthet a későbbi ottani elhelyezkedéshez. Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.