Környezetmérnöki BSc szak

Környezetmérnöki


— végzettségi szint: alap- (BSc-) fokozat

Képzési terület: műszaki
A képzési idő félévekben: 7 félév

A szak képzési célja

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségekIpari, mezőgazdasági és szolgáltató intézményekben környezetmérnök vagy környezetvédelmi felelős munkakörök betöltése. A végzős hallgató szakreferens lehet a közigazgatásban, illetve szakhatóságoknál, de akár önálló környezetvédelmi vállalkozást is vezethet.